Affärsidé

Med Daloons utvecklingshistoria och starka orientering mot etniska produkter är det naturligt att visionen är att vara den moderna konsumentens förstahandsval när det gäller etniska convenience-livsmedel.

Detta är en position som skapats och som skall vidare vidareutvecklas genom målinriktad utveckling. Utgångspunkten är att stärka produktsortimentet och stärka kundrelationerna till primärt den europeiska handeln inom detaljhandel och storhushållssektorn, samt att fortsatt vårda de konsumenter som redan ofta och gärna köper Daloon produkter och måltidslösningar.

I takt med att Daloon har växt sig större är det viktigt att fasthålla fokus på förnyelse och förbättring. Det skall säkra:

  • Att Daloon kan fasthålla sin ledarposition inom etniska convenience-mat.
  • Att Daloon ska vara den moderna konsumentens förstahandsval när det gäller etniska convenience-livsmedel.