Kvalitet

Daloon kompromissar inte med livsmedelssäkerheten och producerar bara livsmedel, som lever upp till alla lagkrav på området. En princip som aldrig frångås.

Daloon kompromissar inte med livsmedelssäkerheten och producerar bara livsmedel, som lever upp till alla lagkrav på området. En princip som aldrig frångås.

En hög och jämn kvalitetsnivå gör att Daloon lever upp till avtalade kundkrav och uppfyller de marknadsförda förväntningarna hos kunderna. Genom ett nära samarbete med noga utvalda leverantörer säkrar Daloon att de krav som vi ställer på oss själva också är i centrum hos våra leverantörer av råvaror, övriga varor och servicetjänster.

Daloons kvalitetsstyrningssystem är baserat på det internationellt erkända HACCP standarden samt BRC och IFS livsmedelsstandarder. Det ger en jämn och effektiv styrning av livsmedelssäkerheten och av produktkvaliteten när Daloon produktutvecklar, producerar och lagrar produkter. Daloon håller en hög hygiennivå på verksamhetens fabriker, liksom kvalitetsmedvetenhet och kunskap om livsmedelssäkerhet stärks genom kontinuerlig utbildning.

Regelbunden utvärdering av produkter, produktionsprocesser, kvalitetsstyrningssystem och utbildning gör det möjligt att löpande förbättra livsmedelssäkerheten och produktkvalitén.