Användarvillkor -

Användarvillkor

Denna webbsida drivs av Daloon A/S, Delfinvej 3, DK-5800 Nyborg, Danmark och dessa villkor beskriver vad användaren får och inte får göra under besöket. När du besöker webbsidan accepterar du att du är bunden till vissa villkor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna ändra dessa villkor. Alla immateriella rättigheter till informationen och innehållet på webbsidan tillhör Daloon A/S.

Den största delen av innehållet skyddas av copyright-, varumärkes- och andra lagar. Om inget annat anges får innehållet på denna webbsida endast kopieras och användas för personligt bruk. Innehållet får inte ändras, publiceras, visas på andra ställen eller överföras till andra personer.

Det kan hända att webbsidan inte är tillgänglig på grund av uppdateringar, tekniskt fel eller orsaker utom vår kontroll. Daloon A/S ansvarar inte för kvaliteten på det innehåll som visas från denna webbsida.


Daloon A/S kan inte hållas ansvarig för problem på användarens dator, surfplatta eller telefon, vilka kan förekomma då denna webbsida används. Dessa villkor gäller i förhållande till gällande lagar i Danmark.