Cookie-och Integritetspolicy -

Cookie-och Integritetspolicy

I den här policyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är mer än välkommen att läsa vår fullständiga policy, som vi enligt lag måste ha, men vi har här summerat de viktigaste delarna.

Det här använder vi dina data till:

•    Att förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats
•    Vi säljer eller byter INTE dina personuppgifter till tredje parter i reklamsyfte

1.    Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uppgifter för att förbättra och anpassa din upplevelse hos oss. Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personliga data:

a.      uppgifter om din dator och om dina besök på och användning av denna hemsida, till exempel din IP-adress, geografisk placering, typ av webbläsare, hänvisningskälla, besökstid och antal sidvisningar.

b.    uppgifter du förser oss med i syfte att prenumerera på våra webbplatstjänster.

c.     andra uppgifter som du väljer att skicka till oss.

    2. Cookies

Vår webbplats använder ”cookies”, det vill säga en textfil som skickas från en webbserver till en webbläsare och sparas av webbläsaren. Textfilen skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren efterfrågar en sida från servern. Det här gör det möjligt för webbservern att identifiera och spåra webbläsaren.

Vi kan skicka en ”cookie” som kan sparas av din webbläsare på din dators hårddisk. Det är tillåtet att använda de uppgifter vi får från ”cookien” i administrationen av den här hemsidan för att förbättra hemsidans användarvänlighet och i marknadsföringssyfte samt för att spåra våra reklamkampanjer. Vi kan också använda den här informationen för att känna igen din dator när du besöker vår hemsida och för att anpassa hemsidan för dig.

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att välja att inte acceptera ”cookies”. (Till exempel kan du i Explorer välja att inte acceptera ”cookies” genom att klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och välja ”Blockera alla cookies” med hjälp av musen). Det här kommer dock ha en negativ påverkan på dina möjligheter att använda många hemsidor, inklusive den här hemsidan.

Vi använder Google Analytics för att analysera beteenden och användning av den här hemsidan. Google Analytics tar fram statistik och andra uppgifter om användningen av hemsidan med hjälp av ”cookies” som sparas på användarens dator. De här uppgifterna gällande vår hemsida används för att upprätta rapporter om användningen av hemsidan. Google sparar dessa uppgifter. Googles integritetspolicy kan läsas här http://www.google.com/privacypolicy.html.

    3. Användning av dina personliga data

Personliga data som angetts på den här hemsidan används för de syften som anges i den här integritetspolicyn, eller i relevanta delar av hemsidan.

Vi kan använda dina personuppgifter till att:

a.         administrera hemsidan.
b.         förbättra din användarupplevelse genom att anpassa hemsidan.
c.         aktivera din användning av tillgängliga tjänster på hemsidan.
d.         ge tredje part statistiska uppgifter om våra användare – men de här uppgifterna används inte för att identifiera enskilda användare.
e.         behandla meddelanden och klagomål från dig eller som rör dig gällande vår hemsida.

   4. Andra uppgifter

Utöver de uppgifter som är nödvändiga för de syften som beskrivs på andra ställen i den här integritetspolicyn kan vi möjligen vidarebefordra uppgifter om dig:
a.     i den omfattning vi är förpliktade att göra detta enligt lag.
b.     i samband med eventuella juridiska rättsprocesser eller framtida rättsprocesser.
c.     för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (bland annat att tillhandahålla uppgifter till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisk.
d.     till köpare (eller potentiell köpare) av alla företag eller tillgångar som vi säljer (eller överväger) att sälja.

Såvida inget annat framgår av den här integritetspolicyn överlämnar vi inte dina uppgifter till tredje part.

  5. Internationell dataöverföring

Uppgifter som vi samlar in kan lagras, behandlas och överföras mellan vilket som helst av de länder där vi har verksamhet för att vi ska kunna använda uppgifterna i överensstämmelse med den här integritetspolicyn.

Om du befinner dig i EU kan de uppgifter du lämnar överföras till andra länder, bland annat USA, Japan och andra länder som inte har dataskyddslagstiftning som motsvarar den som gäller i EU. Du accepterar uttryckligen sådana överföringar.

    6. Säkerheten för dina personliga data

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändringar av dina personuppgifter.

Naturligtvis är dataöverföring via internet aldrig helt säker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

    7. Politiska ändringar

Vi kan när som helst komma att uppdatera den här integritetspolicyn genom att lägga upp en ny version på vår hemsida. Du bör med jämna mellanrum kontrollera den här sidan för att se att du är nöjd med eventuella ändringar.

    8. Dina rättigheter

Du kan när som helst ålägga oss att inte behandla dina personliga data i marknadsföringssyfte via e-post till forbruger.service@daloon.dk eller genom att avanmäla dig online. (I praktiken ingår du normalt själv uttryckligen en överenskommelse om användningen av dina personliga data i marknadsföringssyfte, eller så ger vi dig möjligheten att välja bort användningen av dina personliga data i marknadsföringssyfte).

    9. Tredje parts hemsidor

Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor. Vi ansvarar inte för integritetspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser.

    10. Uppdatering av uppgifter

Kontakta oss om dina personuppgifter ska korrigeras eller uppdateras.

    11. Kontakt

Om du har frågor gällande den här integritetspolicyn eller vår behandling av dina personuppgifter, ombeds du kontakta oss via e-post till forbruger.service@daloon.dk eller per post till

Daloon A/S
Delfinvej 3
DK-5800 Nyborg
Danmark

   12. Dina rättigheter

Rätten att få tillgång till dina uppgifter.
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig. De här uppgifterna skickas gratis inom en kalendermånad. Om du vill ha en kopia av några eller alla dina personuppgifter ombeds du kontakta oss via e-post till forbruger.service@daloon.dk

Rätten att korrigera dina data
Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan be oss rätta eller ta bort uppgifter som du anser är felaktiga genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: forbruger.service@daloon.dk

Rätten att radera
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att dina data ska raderas ombeds du kontakta oss på följande e-postadress: forbruger.service@daloon.dk

Rätten att framföra klagomål
Du har rätt att när som helst lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi går regelbundet igenom vår integritetspolicy och lägger upp uppdateringar på den här webbsidan. Den här sidan uppdaterades senast den 27 april 2020.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter för datastyrning:

Daloon A/S
Delfinvej 3
DK-5800 Nyborg
Danmark
+45 63 31 63 31
forbruger.service@daloon.dk

Kontaktuppgifter till datahanteraren:

&hype Limited
5 Park Lane
Charvil Reading RG10 UK
+45 42 600 200
gdpr@andhype.com