Privatlivspolitik og cookies

När du besöker Daloons webbsida samlas information in om dig som används för att anpassa och förbättra webbsidans innehåll. Om du inte vill att information inhämtas bör du radera dina cookies och undvika att fortsätta använda webbsidan. Webbsidan använder ”cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobiltelefon eller motsvarande med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar och utföra statistik. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex. virus.

Personuppgifter är alla typer av information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig. Närdu använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det görs t.ex. vid allmän tillgång av innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar, undersökningar eller liknande. Den information vi får genom dessa cookies förs aldrig vidare till tredje part eller används i strid med lagstiftningen.

Informationen förvaras under den tidsperiod som är tillåten enligt lagen och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på typen av information och orsaken till förvaring. Det går därför inte att ge en generell tidsram för när informationen raderas.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig, som vi behandlar. Du kan också när som helst invända mot att informationen används.

Daloon är en del av Goodlife Foods och du kan läsa vår Privacy Policy här.

Ansvarig utgivare
Webbsidan ägs och publiceras av:

Daloon A/S
Delfinvej 3
DK-5800 Nyborg
Danmark
+45 63 31 63 31
FORBRUGER.SERVICE@daloon.dk